Beschermheer Wim van de Donk

Stichting Sporck

In 2003 hebben wij - een aantal enthousiaste muziekliefhebbers - de Stichting Sporck opgericht. De stichting zet zich belangeloos in om de composities van de Nederlandse componist Jo Sporck en zijn geestverwanten te promoten. Gesteund door privé-donaties en fondsen organiseert zij concerten, CD-uitgaves en (educatieve) muzikale projecten. Het bestuur van de stichting werkt op vrijwillige basis: bijdragen komen dus altijd direct ten goede aan de projecten. Bestuursleden: Klaas Schuur, Henk Naaijkens, Leo Netten en Marjon Verstappen.

Waarom Stichting Sporck?
Muziek moet klinken. Zeker de muziek van Jo Sporck: eigentijds, intens, lyrisch, krachtig. Dat zijn enkele omschrijvingen die maar ten dele recht doen aan zijn bijzondere talent. Wij zijn daardoor gegrepen en willen het mogelijk maken dat zijn muziek en zijn inspiratiebronnen blijven klinken. Juist in deze tijd!

Wat doet de Stichting Sporck?
Wij organiseren jaarlijks een of meer concerten. Daarnaast initiëren we speciale projecten zoals de Sporck Muziekprijs of educatieve programma’s voor scholen, bedrijven of instellingen.  De stichting werkt zoveel mogelijk samen met diverse podia en musici. Bent u als  programmeur of musicus geïnteresseerd in samenwerking?  Neem vooral contact met ons op.

Meer informatie over financiële en beleidsmatige gegevens Stichting Sporck