Gegevens stichting Sporck

Bestuurssamenstelling
Dr. Klaas H. Schuur, voorzitter (Goirle), Henk B.M. Naaijkens, secretaris (Tilburg), Marjon Verstappen, penningmeester (Tilburg), Leo C. J. Netten.
RSIN-nummer Stichting Sporck: 812892495

Beleidsplan Stichting Sporck

1. Doelstelling en de te verrichten werkzaamheden

De stichting heeft ten doel het promoten van en bekendheid geven aan hedendaagse klassieke muziek in de zin van algemene kunstpromotie en kunstbescherming, in het bijzonder de muziek van Jo Sporck en muzikale geestverwanten. Op deze wijze wil de stichting een bijdrage leveren aan de promotie van klassieke muziek in haar geheel, in het bijzonder geestverwanten van historische betekenis. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van concerten en lezingen, alsmede het verzorgen van publicaties dan wel audio-visuele registraties van werk van Jo Sporck en zijn muzikale geestverwanten, waardoor ook diverse uitvoerende kunstenaars gemotiveerd zullen worden zich bezig te houden met hedendaagse klassieke muziek. Door het promoten van muziek van Jo Sporck en zijn geestverwanten hoopt de stichting tevens een bijdragen te leveren aan het geven van bekendheid van muziek van Nederlandse componisten over de gehele wereld.
Op deze wijze heeft de stichting als concreet streven ieder jaar tenminste één concert te organiseren, waarbij afwisselend strijkers, blazers, piano en slagwerk in de schijnwerpers staan. Zodoende zal aan een breed scala van componisten en composities aandacht worden besteed.

2. De wijze van verwerving van inkomsten
De inkomsten en het vermogen van de stichting worden gevormd door schenkingen, erfstellingen en legaten, alsmede door subsidies en inkomsten uit kaartverkoop van de concerten. De schenkingen zijn met name afkomstig van donateurs die betrokken zijn bij het werk van de stichting en op de hoogte worden gehouden van de activiteiten door middel van een nieuwsbrief, die zo mogelijk meerdere keren per jaar wordt verzonden aan belangstellenden. Ook via de website van de stichting worden bezoekers geattendeerd op de mogelijkheid een bijdrage te doneren, eventueel in combinatie met een korting op de entreeprijs van de concerten. De subsidies worden verkregen uit stichtingen die muziek en cultuur in de doelstellingen hebben, hetzij op landelijk niveau, hetzij op provinciaal of gemeentelijk niveau.

3. Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester in overleg met het bestuur. Er wordt jaarlijks een financieel overzicht vervaardigd, waarna de penningmeester, na controle, kan worden gedechargeerd. Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor het organiseren van concerten in de zin van huur podiumruimte, betaling spelers, kosten audio-visuele producties, alsmede de activiteiten op het gebied van PR met publicaties in kranten en flyers. De leden van het bestuur van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

Voor wat betreft het seizoen 2022/2023 zijn en worden nog verschillende initiatieven ontplooid. Zo is er in mei 2022 een concert georganiseerd waarbij een nieuw trio voor hoorn, viool en piano van Jo Sporck werd gecombineerd met de bekende trio’s uit de muziekliteratuur, te weten die van Brahms en Ligeti. Dit concert werd opgenomen door de lokale televisie. Verder stond dat najaar een slagwerkconcert op het programma waarbij de internationaal befaamde slagwerkersgroep (Mallet Collective met o.a. Ramon Lormans) werd van Jo Sporck ten gehore brengen in combinatie met werk van Misha Sporck, Ligeti, David Six en Steve Reich.

In april 2023 speelde de bekende pianist Severin von Eckardstein in het Muziekgebouw te Eindhoven een drukbezocht recital, waarbij naast werk van Brahms en Schumann ook Ketting II van Jo Sporck in première ging. Dit concert werd uitgezonden in “het avondconcert” via NPO klassiek. De stichting heeft dit concert gefaciliteerd door het vermelden ervan in de nieuwsbrief alsmede door de mogelijkheid te bieden kaarten te kopen tegen een gereduceerd tarief met een speciale code. De stichting heeft de korting voor haar rekening genomen.

Voor wat betreft het seizoen 2023-2024: hier wil de stichting uitvoerig aandacht besteden aan de 70ste verjaardag van Jo Sporck. Hiertoe zijn contacten gelegd met Philharmonie Zuid en de stichting November Music in ’s-Hertogenbosch. Zodoende wordt tijdens November Music 2023 het tweede pianoconcert van Jo Sporck uitgevoerd, onder leiding van Ed Spanjaard, in combinatie met het bekende Requiem van Gabriël Fauré. De stichting tracht hieraan een bijdrage te leveren door promotie enerzijds, anderzijds door het leveren van een financiële tegemoetkoming voor eventuele extra benodigde spelers in het orkest.

Eveneens in dit kader heeft de stichting een concours opgezet voor jonge pianisten en eventueel studenten van conservatoria in Nederland, België en Luxemburg. Dit pianoconcours (het Pianocours van de Lage Landen) vindt plaats op 14 oktober (voorronde) en 15 oktober (finale) in Goirle en Tilburg. De voorronde is voor inwoners van Goirle gratis toegankelijk.


Jaarverslag 2022
Het bestuur van de Stichting Sporck was dit jaar ongewijzigd:
Klaas Schuur (voorzitter)
Henk Naaijkens (secretaris)
Marjon Verstappen (penningmeester)
Leo Netten (bestuurslid)

Activiteiten 2022
Na twee jaren waarin vanwege corona veel stillag of uitgesteld moest worden heeft de stichting in 2022 twee prachtige concerten georganiseerd. Het eerste betrof drie hoorntrio's, uitgevoerd door Trio Reynaerde in het schitterend Lodewijkskerkje in Oisterwijk, mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Tivolifonds. Het tweede was een slagwerkconcert in Het Cenakel in Tilburg, uitgevoerd door het Mallet Collective. In beide gevallen werd werk van Jo Sporck gecombineerd met andere (hedendaags) klassieke werken.
Het voor september 2022 geplande optreden van Severin von Eckardstein is uitgesteld tot 4 april 2023.

Vooruitblik 2023
Zoals hiervoor aangegeven hebben we het optreden van Severin von Eckardstein nog tegoed. Dit zal op 4 april plaatsvinden in Het Muziekgebouw in Eindhoven. Naast onder andere Schubert en Schumann wordt hier Ketting II van Jo Sporck ten gehore gebracht.
Jo Sporck hoopt in oktober 2023 zijn 70e verjaardag te vieren; in het kader daarvan worden voorbereidingen getroffen voor het Eerste Pianoconcours van de Lage Landen. Dit is een compact concours (voorronde en finale vinden in één weekend plaats) voor getalenteerde jonge pianisten in de hele Benelux. Het zal zich op twee locaties afspelen: in Goirle en Tilburg. Verder zal Philharmonie Zuidnederland in Den Bosch t.g.v. Novembermusic het tweede pianoconcert van Jo Sporck uitvoeren.

Batig saldo
Dankzij diverse subsidies en giften van particulieren heeft de stichting niet al te zeer hoeven interen. Het batig saldo van de stichting was op 31 december 2022 € 6376,36


Jaarverslag 2021
Het bestuur van de Stichting Sporck was dit jaar ongewijzigd:
Klaas Schuur (voorzitter)
Henk Naaijkens (secretaris)
Marjon Verstappen (penningmeester)
Leo Netten (bestuurslid)

Wederom een jaar dat anders verliep dan gehoopt. Het reeds door coronamaatregelen uitgestelde concert in het Lodewijkskerkje kon dit keer niet doorgaan wegens ziekte van twee leden van het Buizertrio. Helaas heeft dit trio zich nu volledig teruggetrokken. Inmiddels heeft de stichting een ander trio bereid gevonden om "De Drie Hoorntrio's" te spelen. IJs en weder dienende zal het concert op 20 mei 2022 plaatsvinden.

Activiteiten 2021
Er hebben dit jaar geen concerten plaatsgevonden die werden georganiseerd door de stichting. De stichting heeft wel weer een aantal zaken op het touw staan voor 2022 en daarvoor de voorbereidingen getroffen. Het gaat hier om een concert van Severin von Eckardstein in het Muziekgebouw in Eindhoven (28 september 2022 en een slagwerkconcert in het Cenakel op 16 oktober 2022.

Batig saldo
Het batig saldo van de stichting was op 31 december 2021 € 9341,20


Jaarverslag 2020
Het bestuur van de Stichting Sporck was dit jaar ongewijzigd:
Klaas Schuur (voorzitter)
Henk Naaijkens (secretaris)
Marjon Verstappen (penningmeester)
Leo Netten (bestuurslid)

Gehinderd door de coronacrisis kwam de Stichting Sporck slechts drie keer bij elkaar en konden er minder initiatieven worden ontplooid. Zo lag er het plan om een optreden te verzorgen in het Lodewijkskerkje in Oisterwijk. Dit is noodgedwongen uitgesteld. De nieuwe datum is onder voorbehoud mei 2021.

Activiteiten 2020
Jonge laureaten spelen Sporck en Chopin
In het voorjaar van 2020 hebben Jiwani Ledder, Loes de Jong en Diana Pivak, de winnaars van het pianofestival ‘Tilburg op Vleugels’ 2018 onder grote belangstelling werken van Chopin en Sporck opgevoerd bij Frans van de Sande en in verzorgingstehuis Het Laar.

Coronatour
Dat de coronacrisis ook tot iets moois kan leiden, bewees de coronatour. In september heeft het Amsterdam Brass Quintet op een dubbeldekker een tour gemaakt langs zes verzorgingstehuizen in Tilburg. Met mini-concerten staken ze de bewoners en het personeel een hart onder de riem. Het geheel werd coronaproof uitgevoerd: het kwintet boven in de dubbeldekker en de bewoners konden het concert vanuit hun appartement of vanaf een tuin of binnenplaats bij de voorziening bijwonen.

Het repertoire bestond uit voor ouderen herkenbare klassiekers van o.a. Verdi, Strauss, Duke Ellington en the Beatles.
De coronatour werd mede tot stand gebracht door bijdragen van:
- Het Boekenschop, Tilburg
- Stichting Jacques de Leeuw, Tilburg
- Het Spiegelglasfonds, Tilburg
- Prins Bernhard Cultuurfonds, Noord-Brabant

De tour heeft de landelijke (AD) en regionale pers (het Brabants Dagblad) gehaald en zo positieve PR voor de stichting opgeleverd. Door het verzenden van nieuwsbrieven werden ‘Vrienden van de Stichting Sporck’ op de hoogte gesteld van bovengenoemde activiteiten. In het gratis weekblad Stadsnieuws werd de tour vooraf ook aangekondigd.

Première The Unquestioned Answer
Tot slot werd de “The Unquestioned Answer”, gecomponeerd door Jo Sporck, uitgevoerd door de in Philharmonie Zuid in de stadsschouwburg in Heerlen, in Breda en in de concertzaal te Eindhoven. Dit laatste concert was via livestream te bekijken en beluisteren.

Via een oproep om het werk van de stichting in deze voor de cultuur barre tijden te steunen is aan het eind van het jaar nog een mooi bedrag ingezameld onder vrienden van de stichting.

Het batig saldo van de stichting bedroeg eind 2020 € 5.085,66
Jaarverslag 2019
De leden van het bestuur van de Stichting Sporck kwamen in 2019 acht keer bij elkaar.
Marjon Verstappen nam de functie van penningmeester over van Wim Gianotten, die vorig jaar afscheid nam. Het bestuur bestond verder uit Klaas Schuur (voorzitter), Henk Naaijkens (secretaris) en Leo Netten.
Dit jaar werd onder andere contact gelegd met het bestuur van de Koninklijke Liederentafel Souvenir des Montagnards. Deze vereniging organiseert in Tilburg al gedurende decennia kamermuziekconcerten van internationaal niveau. Uitgangspunt was het uitwisselen van expertise, elkaar betrekken bij concerten en festivals en gebruik maken van elkaars ledenbestand. Gesproken werd ook over deelname aan een Tilburgs platform, waaraan verschillende culturele podia deelnemen. Dit platform streeft ernaar om in de toekomst informatie uit te wisselen, verbinding te maken en een sterkere positie in te nemen in de richting van subsidiënten.
Verder stond dit jaar in het teken van het organiseren van een klassiek concert, met de werktitel: Cello aan zet. Na fondsenwerving werd het Assai Cellokwartet uit België hiervoor uitgenodigd. Vanwege de geringe belangstelling kon de beoogde masterclass in Factorium Tilburg geen doorgang vinden. Het nadrukkelijk door ons geplande educatieve element kreeg daardoor geen kans van slagen. De opzet was om jongeren die deelnamen aan de masterclass ‘s middags een plek te geven op het ‘grote’ podium.
Op 27 oktober vond de uitvoering plaats door het Assai Kwartet in het Cenakel te Tilburg. Gespeeld werd, naast twee nieuwe ruimtelijke composities van Jo Sporck en Richard Cameron-Wolfge (U.S.A.), twee werken van J.S. Bach: zijn tweede suite voor cello en de beroemde chaconne, oorspronkelijk geschreven voor viool solo.
De belangstelling voor dit concert was zeer goed: De kapel van het Cenakel was gevuld met ongeveer 100 muziekliefhebbers.
Er is veel energie gestoken in het organiseren van dit concert, maar vooral in de masterclass. Op de eerste plaats het werven van de benodigde financiën bij de daartoe in aanmerking komende fondsen. Ook het overleg met Factorium en het benaderen van muziekscholen, conservatoria en muziekdocenten in Nederland en België heeft veel tijd gekost. Door het verzenden van nieuwsbrieven werden ‘Vrienden van de Stichting Sporck’ op de hoogte gesteld van bovengenoemde activiteiten. Het Brabants Dagblad plaatste voorafgaande aan het concert een persbericht.
Dit jaar werd Jo Sporck geïnterviewd door omroep Tilburg met als quote: ‘Zonder elitair gedrag hadden we geen Einstein, Bach of Rembrandt’. Dit interview is ook te beluisteren op podcast en spotify.
Tenslotte werd aan de ‘Vrienden van de Stichting Sporck’ een dvd-registratie van de compositie ‘Zindering’, samen met Mozart KV482 beschikbaar gesteld.

Het batig saldo van de stichting bedroeg eind 2019 € 3083,51.


Jaarverslag 2018
Het jaar 2018 stond in het teken van het festival Tilburg op Vleugels dat als doel had verschillende doelgroepen op diverse locaties te bereiken met gevarieerde muziekuitvoeringen van hoog niveau. Er werden in de periode van eind september tot medio november 5 activiteiten georganiseerd, waarvan een deel gratis toegankelijk was.

De karrentocht op 29 september
Deze activiteit had als doel het Tilburgse publiek in aanraking te laten komen met (hedendaagse) klassieke muziek en natuurlijk om jong talent te stimuleren hun muzikale kwaliteiten te tonen. Zij hebben met veel enthousiasme en muzikaliteit composities uitgevoerd van Mozart en Sporck. Dit gebeurde op een mobiel podium op de Heuvel/Pieter Vreedeplein en op het pleintje bij de Radiobeurs. Het was een prachtige dag, dus er waren veel mensen op de been! Bijzonder was het optreden van twee jonge talenten met beiaardier Carl van Eyndhoven. Dit veroorzaakte, vanaf het podium op de begane grond met de hoog in de toren verschanste beiaardier, een bijzondere vorm van muzikale communicatie.

De pianomarathon met vier pianisten van wereldfaam op 5 oktober
Wat we hadden verwacht, kwam uit. Op 5 oktober vond een onalledaags concert plaats in de concertzaal van Theaters Tilburg. In feite waren het vier concerten, van vier pianisten die elkaar opvolgden en zowel ‘oude’ als hedendaagse klassieke muziek speelden. Een sensationeel en avondvullend programma met Ralph van Raat, Severin von Eckardstein, Bobby Mitchell en Daan Vandewalle. De laatste besloot deze avond om 24.00 uur met de variaties van Rzewski, een spectaculaire apotheose. Dit concert had meer publiek verdiend dan de 150 aanwezigen die zich hiervoor meldden.

Nieuwe beiaardmuziek op 6 oktober
In de zogenoemde refter van Fontys Hogeschool voor de Kunsten werd nieuwe beiaardmuziek van Tilburgse componisten, waaronder een compositie van Jo Sporck, gespeeld. Ook hier verliep de muzikale communicatie vanaf een locatie op de begane grond met beiaardier Carl van Eyndhoven, hoog gezeten in de toren van de Heikese kerk.
Jonge talenten en studenten van Fontys Hogeschool van de Kunsten spelen Mozart en Sporck op 7 oktober Studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten en pupillen uit de talentenklas van Jelena Bazova speelden bij Frans van de Sande Piano’s stukken van Mozart en Sporck. Hieronder waren composities voor 4 handen en voor 8 handen. Dit succesvolle optreden trok veel bezoekers.

Het slotconcert 14 oktober 2018
De grote finale van het festival vond plaats op zondag 14 oktober, met de wereldpremière van Zindering van de hand van Jo Sporck. Het Antwerpse orkest Casco Phil speelde dit stuk met Antal Sporck als solist onder leiding van Alexei Kornienko. Die rollen werden omgedraaid bij het pianoconcert KV482 in Es groot van W.A. Mozart. De zaal was gevuld met zo’n 400 bezoekers.
Tijdens het concert vond ook de bekendmaking van het Pianotalent 2018 van Tilburg en omgeving plaats. In de categorie A (t/m 12 jaar) won Jiwani Ledder en in de categorie B (13 t/m 16 jaar) waren er twee grote talenten: Diana Pivak en Loes de Jong. Zij ontvingen alle drie een oorkonde uit handen van Jo Sporck.

Publiciteit
In de aanloop naar het festival hebben er meerdere malen aankondigingen in De Tilburgse Koerier en andere huis-aan-huisbladen in de regio Hart van Brabant gestaan. Het Brabants Dagblad heeft op donderdag 27 september ruime aandacht besteed aan het festival in het katern Uit & Thuis.
Op de websites www.sporck.nl en www.tilburgopvleugels.nl werd sinds oktober 2017 aandacht gevraagd voor Tilburg op Vleugels. Op beide websites wordt Tilburg voor cultuur genoemd als partij die het festival mede mogelijk heeft gemaakt. Zo ook op de facebookpagina rond het festival.
Het digitale magazine www.brabantcultureel.nl heeft drie keer aandacht besteed aan Tilburg op Vleugels en daarbij verwezen naar bovengenoemde websites.
In het specialistisch muziekmagazine ‘De pianist’ verscheen een artikel over het festival Tilburg op Vleugels, met accent op de pianomarathon.

Jo Sporck is geïnterviewd door de Concertzender. Dit interview is uitgezonden op 3 oktober.
Alle donateurs en sponsors ontvingen vijf nieuwsbrieven met de meest recente informatie over het festival. Daarnaast is het festival aangekondigd op de posters van Tilburg Traktaties en zijn er in de periode van 17 tot en met 27 september 25 driehoeksborden langs de grote wegen in Tilburg en Goirle geplaatst met de aankondiging van het festival.
De leden van het comité van aanbeveling, bestaande uit de commissaris van de Koning Wim van der Donk, wethouder Marcella Hendrickx, oud-burgemeester Peter Noordanus, eerste Componist des Vaderlands Willem Jeths en artistiek directeur November Music Bert Palincksx spraken hun waardering uit over dit eerste Tilburgse festival op het gebied van de klassieke pianomuziek. Vooral de mix van jonge talenten en gereputeerde musici sprak tot hun verbeelding.

De benodigde fondsen voor Tilburg op Vleugels zijn verworven door middel van een crowdfundingsactie via tilburgvoorcultuur (Stichting Cultuurfonds Tilburg). Met deze actie werd ruim € 8000,- ingezameld, waarna het cultuurfonds daar nog € 7112,00 heeft toegevoegd. Daarnaast hebben de volgende instanties het festival gesponsord of gesubsidieerd:

Stg. Activiteiten Ondernemers Binnenstad
Het Boekenschop
Coovels Smits Stichting
Fontys
Gemeentelijk Evenementen fonds
Stg. Jacques de Leeuw
Kobra
Kunstloc Brabant
Lindeboomgenootschap
Coop RABO Utrecht
Spiegelglasfonds
Tivolifonds Tilburg
Bressers metaal
De Beer Accountants en Belastingadviseurs
Joore BV
Eduard Meijer
Beheermij W.H. Gianotten BV

Het batig saldo van de stichting Sporck was eind 2018 € 5328, 81.


Jaarverslag 2017
Op zondagmiddag 14 mei 2017 ontving de Stichting Sporck het Amsterdam Brass Quintet in het Tilburgse Cenakel, bestaande uit Thomas Piet en Thomas Geerts, trompet, Rolf Hoogenberg, trombone, Misha Sporck, hoorn en Daniel Sánches Marcos, tuba.
Zij voerden enkele delen uit Monteverdi’s achtste madrigalenboek uit in een bewerking door Jo Sporck. Daarnaast klonk er werk van renaissance- en barokcomponisten De Wert, Gabrieli, Gesualdo en J.S. Bach. Nieuwe composities van Jo en Antal Sporck zorgden voor een verrassend contrast. Zo nam Jo Sporck een deel van het kwintet onder zijn hoede in de compositie ‘Umbra’, waarbij de trombone, de hoorn en de tuba zich over de ruimte van het Cenakel verspreidden. Zoon Antal Sporck bekommerde zich over de twee trompetten in de première van 'Sur Place'.
Na dit concert richtte het bestuur van de Stichting Sporck haar aandacht op een pianofestival in het najaar van 2018 met de titel: Tilburg op Vleugels. Het is de bedoeling dat hierbij een breed publiek van jong tot oud, hoog en laag opgeleid, met of zonder muziekervaring, betrokken gaat worden. Het festival omvat een karrentocht met jonge talenten op de Tilburgse pleinen, een piano-estafette uitgevoerd door gereputeerde pianisten en een slotconcert in de Concertzaal Tilburg met muziek van Mozart en Sporck. Vier gereputeerde pianisten hebben hun bijdrage toegezegd. Casco Phil uit Antwerpen werd aangetrokken voor het slotconcert.
De stichting heeft over het jaar 2017 een batig saldo van 6968,56 euro.


Jaarverslag 2016
Het bestuur van de Stichting Sporck heeft in het jaar 2016 voldaan aan de opdracht die ze zichzelf heeft gesteld en gezorgd voor een uitvoering van een nieuwe compositie van Jo Sporck en andere hedendaagse componisten.
We blikken nog even terug op 2015, waarin de gebroeders Blaak aan de vleugel een concert uitvoerden met o.a. werk van Jo Sporck. Eind 2015 is Leo Netten als medebestuurslid toegetreden tot de stichting.
In 2016 presenteerden Ramon Lormans en Dominique Vleeshouwer een met veel enthousiasme ontvangen concert met percussie-instrumenten. Op marimbafoon, vibrafoon en slagwerk werd muziek uitgevoerd van Keiko Abe, Georges Aperghis, Ton de Leeuw, Jo Sporck, Misha Sporck en Jacob Veldhuis. Het was op 15 april een heel bijzondere avond in de zaal van de Nieuwe Vorst te Tilburg. Vooral het jongere publiek was in extase door het gepassioneerd spel van deze twee topmusici, die beiden aan het Conservatorium van Amsterdam een vooraanstaande rol spelen. Dubbelspel is na de Tilburgse première nog op andere podia uitgevoerd, waaronder Amsterdam en Heerlen.
De stichting heeft over het jaar 2016 een batig saldo van 4500 euro.