Interview Jo Sporck tijdens het Mahlerfestival in Klagenfurt

Donateur of sponsor

Vriend of vriendin

Wilt u de Stichting Sporck ondersteunen? Elke bijdrage is zeer welkom. En al uw bijdragen zorgen ervoor dat muziek klinkt! De stichting werkt immers belangeloos. Wanneer u jaarlijks minimaal € 25,- doneert, wordt u vriend(in). Als blijk van waardering zorgen wij voor een muzikale verrassing. U kunt uw donatie direct overmaken op IBAN: NL 96 INGB 000 322 7616, ten name van Stichting Sporck.
 

Stichting Sporck heeft de ANBI-status.Dit betekent dat u als particulier in uw aangifte inkomstenbelasting een eventuele gift aan ons kunt vermenigvuldigen met 1,25 en deze als gift kunt aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Huidige sponsoren

Stichting Sporck bedankt: de gemeente Tilburg, Stichting Tivolifonds, Stichting Het Cenakel, Stichting Jacques de Leeuw, Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten en vele particuliere donateurs.