Bestellen

Partituren
Partituren kunt u per mail bestellen bij de Stichting Sporck tegen kostprijs.  U kunt ook per mail informatie aanvragen over  beschikbaarheid en kosten. Vermeld in uw mail de naam van het stuk.

CD
Via de Stichting Sporck zijn 2 CD’s te bestellen voor € 15 per stuk, inc. verzendkosten. Als u dit bedrag overmaakt naar IBAN: NL 96 INGB 000 322 7616, onder vermelding van Chamber Music I of II en uw adresgegevens, dan zorgen wij voor aflevering.


Jo Sporck geeft workshop aan VWO-leerlingen