Wedstrijdreglement

Stichting Sporck
Pianoconcours Talent Tilburg en omstreken 2018
Reglement karrentocht zaterdag 29 september 2018

 

Aan het concours kunnen meedoen:

Alle jonge pianisten t/m 16 jaar die in Tilburg of omgeving woonachtig zijn of die in Tilburg of omgeving pianoles volgen.


Leeftijd

De leeftijd van de deelnemer op 1 juni 2018 is bepalend voor de indeling in de leeftijdscategorie.


Categorieën:

A: t/m 12 jaar
B: t/m 16 jaar


Repertoire

Uit te voeren werken: uitsluitend composities van W.A. Mozart dan wel van J.Sporck met een maximale lengte van 5 minuten.

Inzage in het voor amateurs geschikte repertoire van Sporck evenals bestelling van deze gratis verkrijgbare bladmuziek is mogelijk via www.sporck.nl


Inschrijving

De inschrijving start op maandag 12 februari 2018 en sluit op 12 juni 2018 of op het moment dat het maximum aantal deelnemers is bereikt. De inschrijving dient per e-mail te gebeuren aan info@sporck.nl onder vermelding van de naam van de deelnemer, het adres, de geboortedatum en het emailadres.

De deelname wordt per e-mail bevestigd,

Zodra de indeling rond is wordt de deelnemer per e-mail meegedeeld waar en hoe laat hij/zij speelt.

Door deel te nemen ga je ermee akkoord dat foto’s, genomen tijdens het concours, verspreid mogen worden.


Jurering/prijzen

De Jury is samengesteld uit twee of meer leden, die deskundig en onafhankelijk kunnen oordelen.

In elke leeftijdscategorie zijn drie prijzen beschikbaar.

Ieder jurylid kent aan de deelnemer twee cijfers toe: voor muzikale interpretatie en voor technische uitvoering. Puntentoekenning per onderdeel in hele of halve cijfers van 1 t/m 10.

Alle cijfers worden bij elkaar opgeteld. Degene met het hoogste totaalcijfer wordt als eerste geselecteerd in diens leeftijdscategorie.

Uit de twee deelnemers die als eerste in hun leeftijdscategorie zijn geëindigd wordt het Pianotalent Tilburg en omstreken 2018 gekozen.

Indien in een categorie twee of meer deelnemers een gelijk totaalcijfer hebben, geeft het hoogste cijfer voor muzikale interpretatie de doorslag. Is dit ook gelijk, dan beslist de jury bij meerderheid van stemmen.

Indien een deelnemer enigerlei relatie heeft met één van de juryleden, van welke aard dan ook, onthoudt dit jurylid zich van beoordeling. Het puntentotaal van de overige juryleden wordt in dat geval door de jury-assistent met een correctiefactor vermenigvuldigd.

De puntentoekenning wordt niet bekendgemaakt.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury bij meerderheid van stemmen. Bij gelijk aantal stemmen beslist de juryvoorzitter.

De juryuitslag is te allen tijde bindend.

Bekendmaking van Pianotalent Tilburg en omstreken 2018 en overige prijswinnaars vindt plaats in de Concertzaal van Tilburg op zondagmiddag 14 oktober voor aanvang van het slotconcert.