Beschermheer Bernard Haitink

Stichting Sporck

In 2003 hebben wij - een aantal enthousiaste muziekliefhebbers - de Stichting Sporck opgericht.  Wij zetten ons belangeloos in om de composities van de Nederlandse componist Jo Sporck en zijn geestverwanten te promoten. Gesteund door privé-donaties en fondsen organiseren we concerten, CD-uitgaves en (educatieve) muzikale  projecten.  Het bestuur werkt overigens op vrijwillige basis, bijdragen komen dus altijd direct ten goede aan de projecten. Bestuursleden:  Klaas Schuur, Wim Gianotten en Henk Naaijkens.

Waarom Stichting Sporck?
Muziek moet klinken. Zeker de muziek van Jo Sporck: eigen, intens, lyrisch, krachtig. Dat zijn enkele omschrijvingen die maar ten dele recht doen aan zijn bijzondere talent. Wij zijn daardoor gegrepen en willen het mogelijk maken dat zijn muziek en zijn inspiratiebronnen blijven klinken. Juist in deze tijd!

Wat doet de Stichting Sporck?
Wij organiseren jaarlijks een of meer concerten. Daarnaast initiëren we speciale projecten zoals de  Sporck Muziekprijs of educatieve programma’s voor scholen.  De stichting werkt waar mogelijk samen met diverse podia en musici. Geïnteresseerd in samenwerking als  programmeur of musicus?  Neem vooral contact met ons op.

Meer informatie over financiële en beleidsmatige gegevens Stichting Sporck


Klaas Schuur, voorzitter stichting Sporck