Gegevens stichting Sporck

Bestuurssamenstelling
Dr. Klaas H. Schuur, voorzitter (Goirle), Henk B.M. Naaijkens, secretaris (Tilburg), Drs. Wim H. Gianotten penningmeester (Tilburg), Leo C. J. Netten.
RSIN-nummer Stichting Sporck: 18071546

Beleidsplan
Jaarlijks organiseert de stichting een of meer concerten en/of verwante activiteiten, variërend het geven van compositieopdrachten, het organiseren van lezingen en educatieve projecten, het uitreiken van een stimuleringsprijs voor jonge musici om zo het werk van hedendaagse componisten en musici te promoten kansen te bieden. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de componist Jo Sporck en zijn geestverwanten.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting doen hun werk Pro Deo. Van uitvoerenden wordt een VAR-verklaring gevraagd en/of hen wordt een uitkering gedaan via een verloningsbureau.

Doelstelling
Het promoten en bekendheid geven aan hedendaagse klassieke muziek, in de zin van algemene kunstpromotie en kunstbescherming, in het bijzonder de muziek van Jo Sporck en zijn muzikale geestverwanten en voorts het doen van alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk is.
Door het promoten van het werk van deze hedendaagse klassieke componisten wil de stichting een bijdrage leveren aan de promotie van klassieke muziek in haar geheel, in het bijzonder aan muziek van geestverwanten, en/of musici van historische betekenis.

Verslag van activiteiten Stichting Sporck in 2016-2017
Het bestuur van de Stichting Sporck heeft in het jaar 2016 voldaan aan de opdracht die ze zichzelf heeft gesteld en gezorgd voor een uitvoering van een nieuwe compositie van Jo Sporck en andere hedendaagse componisten.

We blikken nog even terug op 2015, waarin de gebroeders Blaak aan de vleugel een concert uitvoerden met o.a. werk van Jo Sporck. Eind 2015 is Leo Netten als medebestuurslid toegetreden tot de stichting.

In 2016 presenteerden Ramon Lormans en Dominique Vleeshouwer een met veel enthousiasme ontvangen concert met percussie-instrumenten. Op marimbafoon, vibrafoon en slagwerk werd muziek uitgevoerd van Keiko Abe, Georges Aperghis, Ton de Leeuw, Jo Sporck, Misha Sporck en Jacob Veldhuis. Het was op 15 april een heel bijzondere avond in de zaal van de Nieuwe Vorst te Tilburg. Vooral het jongere publiek was in extase door het gepassioneerd spel van deze twee topmusici, die beiden aan het Conservatorium van Amsterdam een vooraanstaande rol spelen. Dubbelspel is na de Tilburgse première nog op andere podia uitgevoerd, waaronder Amsterdam en Heerlen.

De Stichting heeft over het jaar 2016 een batig saldo van 4500 euro.

Op zondagmiddag 14 mei 2017 ontving de Stichting Sporck het Amsterdam Brass Quintet in het Tilburgse Cenakel, bestaande uit Thomas Piet en Thomas Geerts, trompet, Rolf Hoogenberg, trombone, Misha Sporck, hoorn en Daniel Sánches Marcos, tuba.

Zij voerden enkele delen uit Monteverdi’s achtste madrigalenboek uit in een bewerking door Jo Sporck. Daarnaast klonk er werk van renaissance- en barokcomponisten De Wert, Gabrieli, Gesualdo en J.S. Bach. Nieuwe composities van Jo en Antal Sporck zorgden voor een verrassend contrast. Zo nam Jo Sporck een deel van het kwintet onder zijn hoede in de compositie ‘Umbra’, waarbij de trombone, de hoorn en de tuba zich over de ruimte van het Cenakel verspreidden. Zoon Antal Sporck bekommerde zich over de twee trompetten in de première van 'Sur Place'.

Na dit concert richtte het bestuur van de Stichting Sporck haar aandacht op een pianofestival in het najaar van 2018 met de titel: Tilburg op Vleugels. Het is de bedoeling dat hierbij een breed publiek van jong tot oud, hoog en laag opgeleid, met of zonder muziekervaring, betrokken gaat worden. Het festival omvat een karrentocht met jonge talenten op de Tilburgse pleinen, een piano-estafette uitgevoerd door gereputeerde pianisten en een slotconcert in de Concertzaal Tilburg met muziek van Mozart en Sporck. Vier gereputeerde pianisten hebben hun bijdrage toegezegd. Casco Phil uit Antwerpen werd aangetrokken voor het slotconcert.