Gegevens stichting Sporck

Bestuurssamenstelling
Dr. Klaas H. Schuur, voorzitter (Goirle), Henk B.M. Naaijkens, secretaris (Tilburg), Drs. Wim H. Gianotten penningmeester (Tilburg).
RSIN nummer Stichting Sporck: 18071546

Beleidsplan
Jaarlijks organiseert de stichting een of meer concerten en/of verwante activiteiten, variërend het geven van compositieopdrachten, het organiseren van lezingen en educatieve projecten, het uitreiken van een stimuleringsprijs voor jonge musici om zo het werk van hedendaagse componisten en musici te promoten kansen te bieden. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de componist Jo Sporck en zijn geestverwanten..

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting doen hun werk Pro Deo. Van uitvoerenden wordt een VAR verklaring gevraagd en/of hen wordt een uitkering gedaan via een verloningsbureau.

Doelstelling
Het Promoten en bekendheid geven aan hedendaagse klassieke muziek, in de zin van algemene kunstpromotie en kunstbescherming, in het bijzonder de muziek van Jo Sporck en zijn muzikale geestverwanten en voorts het doen van alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk is.
Door het promoten van het werk van deze hedendaagse klassieke componisten wil de stichting een bijdrage leveren aan de promotie van klassieke muziek in haar geheel, in het bijzonder aan muziek van geestverwanten, en/of musici van historische betekenis.

Verslag van de activiteiten in 2013
In het jaar 2013 realiseerde de stichting het project ‘Proeve(n) van Sporck’. Het project bestond uit drie onderdelen die allen met succes werden afgerond.

  • een flashmob door een projectkoor uitgevoerd op vijf locaties in de Tilburgse Binnenstad begin oktober.
  • een concert- en dansuitvoering op basis van een nieuw werk van Jo Sporck Zokaho voor 4 piano’s, uitgevoerd op 6 oktober 2013 in de zaal Leharstraat 17 te Tilburg en op 20 december 2013 in een zaal van het Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
  • een jubileumconcert in de concertzaal te Tilburg op zondag 13 oktober 2012 met werken van Jan van Dijk, Jo Sporck, Misha Sporck en Antal Sporck.

Financiën
De crowdfunding in samenwerking met het Tilburgs Cultuurfonds heeft € 8.025 opgebracht. Daarnaast droegen bij het Tivolifonds te Tilburg: € 1.000 , het KoBrafonds te Tilburg: € 1.000, het John Kasander fonds te Amersfoort € 500, en het Prins Bernard Cultuurfonds voor Noord-Brabant: € 2.500. De totale inkomsten bedroegen daarmee € 13.025. Hiermee konden nagenoeg alle gemaakte kosten worden gedekt. De stichting heeft eind 2013 als vermogen een banksaldo van € 6.370,59.